PRคลองหาด_๑๖๑๒๑๕_0017

จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอคลองหาด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โครงการสระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ครั้งที่ 12/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ออกให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ด้านเด็กพิเศษในพื้นที่อำเภอคลองหาด มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ปกครอง และกิจกรรมระบายสีพร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ได้รับ

เกียรติจากประธานในพิธี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในการเข้าเยี่ยมชมบูธ และให้กำลังใจคณะบุคลากรของศูนย์ฯ สระแก้วด้วย

ข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ:

Posted in กิจกรรม.