13063481_1001382469950175_4777623908018259751_o

วันสงกรานต์ 2559

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2259 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป

ข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ:

Posted in กิจกรรม.