64135

รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ “ด้านความหวังดีมีเมตตา”

นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว รับมอบโล่เกียรติคุณบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ด้านความหวังดีมีเมตตา” จากนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

 

64135 64137 73360 S__1368077

ข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ:

Posted in กิจกรรม.