DSC_0002

พิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปี 2559

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบคูปองการศึกษา และกล่าวรายงานโดย นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้มอบคูปองการศึกษากับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1,เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 7 และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว

ข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ:

Posted in กิจกรรม.