img

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ

ในวันพุธ  ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

img img_0001

ข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ:

Posted in รับสมัครงาน.