1

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ

จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ:

Posted in รับสมัครงาน.