12

วันเด็กประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่13 มกราคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว โดยในกิจกรรมวันเด็กปีนี้ ได้สร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจรรมเป็นอย่างมาก


ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไปคะ

ข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ:

Posted in กิจกรรม.