dsc_0346

การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน

dsc_0346 dsc_0364 dsc_0369 dsc_0387 dsc_0499 dsc_0528 dsc_0530 dsc_0537 dsc_0539 dsc_0551 dsc_0556 dsc_0590 fb_img_1472893209069 fb_img_1472893211308 fb_img_1472893214209 fb_img_1472893222654 fb_img_1472893227137 fb_img_1472893231253 fb_img_1472893235690 fb_img_1472893242915 fb_img_1472893245824 fb_img_1472893256740 fb_img_1472893259782 fb_img_1472893265539 fb_img_1472893310829 fb_img_1472893313095 fb_img_1472893319152 fb_img_1472893395273fb_img_1472893265539

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมต้อนรับพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะที่ติดตามประกอบด้วยพล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังข้อมูล และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ได้จัดบูธนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ภายใต้ ” สระแก้วมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวหน้า ด้วยการศึกษาเพื่อมีงานทำ” ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ:

Posted in กิจกรรม.